ChatGPT, la nova eina que canvia la manera d’estudiar

Nil Blanch, Albert Floriach, Jordi Alvez, Daniel Benitez

Què és?

ChatGPT és una eina basada en un xat amb el qual un es pot comunicar amb una intel·ligència artificial molt avançada capaç de redactar tota mena de textos a partir d’una simple frase en la qual es pot preguntar qualsevol cosa en qualsevol idioma i també permet especificar fins al nombre de paraules.

Per altra banda, ChatGPT és capaç de no poder trobar la resposta i formula una resposta en conseqüència explicant que no és capaç i el que es pot fer per trobar la resposta. Tanmateix, es poden trobar castellanismes i faltes d’ortografia.

Va ser desenvolupada l’any 2022 per OpenAI, basada en el model d’intel·ligència artificial GPT-3.5, entrenada per redactar com un humà.

On trobar-ho

L’eina es pot trobar per internet o per aplicacions mòbils. A més a més, Microsoft ha implementat ChatGPT al seu navegador “Bing”.

Raons per les quals no funciona ChatGPT de vegades

Últimament, ChatGPT ha tingut algunes errades, ja que molts països han bloquejat l’entrada a aquesta aplicació, ja s’utilitza moltíssim en el sector escolar i això fa que els estudiants no aprenguin res. 

També cap a la possibilitat que com últimament ha estat tan sol·licitada pot ser que els seus servidors estiguin saturats.

Perquè ha tingut un impacte tan gran

Aquesta intel·ligència artificial ha tingut tanta repercussió per què et pot treure d’un compromís en qualsevol moment, ja que si tu estàs en el sector escolar i et posen un treball tu pots escriure que te’l faci i t’ho fa en un parell de minuts. Però no sol et pot ajudar en el sector escolar sinó que si tu tens algun dubte i no trobes informació per resoldre’l tu pots acudir a la intel·ligència i to pot resoldre en molt poc temps.

Dades interessants

—Google planta cara a ChatGPT amb Bard

Google ha anunciat una nova eina anomenada Bard, que combinarà la base de coneixements d’internet amb la intel·ligència i la creativitat dels models lingüístics. L’objectiu de Bard és oferir respostes actuals i d’alta qualitat a preguntes de qualsevol mena.

—ChatGPT pot acabar amb Google

Aquesta IA és tan potent i capaç de generar respostes completes i informades que hi ha qui diu que podria acabar amb Google i cercadors similars. Tot i això, en molts temes és poc precisa, sobretot en noms i alguns conceptes, per la qual cosa encara no està a l’altura de permetre’t copiar el que ha escrit i enganxar-ho, encara que fa que sentis que aquest moment està cada vegada més a prop per les IA.