El canvi de primària a secundària

Arnau Rodriguez, Neus Calvo, Niko Zafra, Jaume Gonzalez i Ruben Perez

Hem entrevistat quatre alumnes de primer d’ESO per recordar-nos com es viu l’experiència del canvi.

Quins són els canvis que heu notat més de primària a l’ESO?

Sobretot hem notat que és molt intens, que ens aixequem abans i que se’ns fa molt llarg el dia i no tenim tant descans. Però ens agrada acabar abans. 

Com pensàveu que seria l’institut?

Pensàvem que seria més o menys així, que les classes serien més grans i que no ens ajudarien tant.

Us tracten igual els professors?

Són més estrictes i més seriosos, però no són tan diferents.

Quina matèria pensàveu que seria més difícil?

Nosaltres pensàvem que les diverses llengües i la biologia serien més difícils.

Què faríeu per millorar l’institut?

Milloraríem les instal·lacions i faríem dos patis de 20 minuts.