És dolenta l’addicció als videojocs?

Enric Rivelles

Quina normativa hi ha vigent a la Xina?

El govern de la Xina ha anunciat una nova llei que limita l’accés als videojocs per als menors d’edat: només podran jugar-hi una hora el divendres, dissabte i diumenge, de 20 a 21 h. És a dir, que el temps de joc serà com a màxim de tres hores a la setmana.

Quines normes s’haurien d’implementar per protegir i defensar als infants?

  1. Llei de protecció dels drets dels menors: Aquesta llei hauria d’establir els drets dels menors i garantir que siguin respectats per tothom. 
  1. Polítiques públiques: Els governs haurien d’establir polítiques públiques per protegir els menors i defensar els seus drets. 
  1. Protecció de la privacitat: Els menors tenen dret a la privacitat i s’haurien de protegir les seves dades personals, especialment a internet.
  1. Accés a la informació: Els menors haurien de tenir accés a la informació que necessiten per prendre decisions informades sobre les seves vides.
  1. Participació en la presa de decisions: Els menors haurien de tenir la possibilitat de participar en la presa de decisions que afecten les seves vides. 
  1. Protecció contra el ciberassetjament: Els menors haurien de tenir protecció contra el ciberassetjament, que és una forma comuna de violència i maltractament que pot afectar-los a través de les xarxes socials i altres plataformes en línia.

La meva opinió

Jo crec que no és dolent jugar durant molta estona, tot i que depèn del tipus de videojocs que jugues, hi ha jocs educatius que ensenyen als nens el que aprenen en l’escola, però de forma que el consumidor es diverteixi amb l’educació.