Intel·ligència artificial en un futur no tan llunyà.
///

Intel·ligència artificial: el futur de la humanitat

La intel·ligència artificial és una arma o una eina? Quin potencial té i fins a on ens beneficiarà?

Daniel Tkachenko

La intel·ligència artificial és considerada com un avanç tecnològic rellevant per la humanitat. La IA o intel·ligència artificial és una sèrie de codis i programacions que intenten recrear la consciència d’un ésser humà real. Això facilitarà fer tasques àrdues, tenint més temps lliure, etc. Però fins a quin punt ens beneficia? Quants treballs podrà substituir la intel·ligència artificial? Fins a quin punt ens pot beneficiar de veritat?

“El que està passant amb la revolució tecnològica és comparable amb la Revolució Industrial, només que en aquesta ocasió em temo que es destruiran més ocupacions de les que apareixeran.” Això afirma Margaret Boden, experta en el camp de la intel·ligència artificial. Un 40% de treballs relacionats amb l’automatització serien “destruïts”, com diu Margaret.

Llavors, la intel·ligència artificial s’hauria de considerar beneficiosa o perillosa? Totes dues. Molts experts ens confirmen que la IA s’ha desenvolupat més del que la societat pensa. Més enllà del camp dels llenguatges, també en la creativitat. Existeixen màquines capaces de crear imatges, i fins i tot melodies o cançons. Pot ser tant beneficiosa com perillosa, depèn de qui en faci ús i les seves intencions.

Molts experts preveuen guerres cibernètiques amb la intel·ligència artificial. Però fins a quin punt ens afecta això? Bé, la IA encara no està massa desenvolupada per participar en guerres cibernètiques, però aquestes serien algunes de les possibilitats: 

  • Informació confidencial del govern filtrada.
  • Imatges i informació privada fetes públiques.
  • Dades com targetes de crèdit fetes públiques.

No tot és negatiu, la IA ens ajudarà a créixer com a societat. Molts experts també afirmen que la tecnologia i la societat han d’evolucionar junts. Perquè en el moment que s’inventi una nova tecnologia, no serà accessible per tothom.

La intel·ligència artificial (combinada amb nanotecnologia i biologia sintètica) servirà per acabar amb malalties. Això pot passar en un futur potser no tan llunyà. Però actualment, la IA ens permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives.

Intel·ligència artificial a Dosrius

Hem realitzat un estudi a l’Institut de Dosrius. Es tracta d’un qüestionari per esbrinar l’opinió personal de l’alumnat en certs aspectes relacionats amb la intel·ligència artificial.

El 92% d’ells pensen que és útil, mentre que el 8% no. Gairebé la meitat no la fan servir, mentre que l’altra meitat la utilitzen força sovint. La majoria d’ells la fan servir per resoldre dubtes, fent servir el famós ChatGPT. Amb el seu estat actual, només un 36% pensa que no ens beneficiarà. Mentre que el 64% pensa que sí.

Això ens porta a pensar que, actualment, la intel·ligència artificial és útil? Depèn de cadascú, però sembla clar: la IA revolucionarà la humanitat.