/

La tecnologia supera als llibres?

Ian Nuñez i Ruben Perez

Avui dia, les persones han trobat moltes maneres d’estudiar, n’hi ha milers, però sempre ens centrem en les dues maneres més practiques a l’hora de buscar informació, els llibres o l’ordinador?

En la nostra opinió creiem que l’ordinador és més pràctic, però els llibres també són una molt bona opció, per aquesta raó donarem diferents punts de vista sobre cada una de les dues opcions per comparar-ho adequadament.

Els ordinadors són molt pràctics a l’hora de buscar informació, en un moment ja estàs en la pàgina que necessites per trobar la informació que busques, a més, és molt més senzill escriure, corregir faltes i et dona diferents recomanacions per millorar els teus textos.
Sembla que tot són avantatges dels ordinadors, però també s’ha de pensar que és molt probable distreure’s amb facilitat i el que és més important: si no vas amb compte durant un llarg període de temps, et pots acabar perjudicant la vista.

Els llibres són, en canvi, un recurs molt més econòmic i assequible monetàriament per més quantitat de persones. Estan molt més diversificats i distribuïts mundialment. S’agrupen en diferents temes i categories i contenen una informació més extensa sobre un mateix tema.

També són completament funcionals sense necessitat d’una xarxa de connexió a internet i no necessiten una recàrrega de bateria.

Per altra banda, els llibres no tenen un conjunt tan gran d’informació diferent en un mateix lloc i és molt difícil que pugui donar-te diverses fonts o punts per contrastar informació. A diferència dels ordinadors tampoc tenen una informació tan ràpida i simple que puguin transmetre fàcilment.

La nostra conclusió és que totes dues són grans opcions i amb diferents possibilitats per ajudar-te a estudiar, però un ordinador és més pràctic en la majoria d’aspectes importants. Encara i així totes dues deuen ser utilitzades per complementar-se i ajudar molt més a l’estudi. Depenent de la persona també pot preferir una o l’altra.